Katalog » Turystyka i hotelarstwo » Hotelarstwo
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 7
Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa
Wydawnictwo: Format AB
Autor
ISBN
978-83-89184-25-2
Liczba stron
474
Oprawa
miękka
Format
170 x 240
Rok wydania
2008
Język
polski
Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.
Nr dopuszczenia 30/2008

Spis treści

1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa

1.2. Historyczny rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie

1.3. Prekursorzy współczesnego hotelarstwa

1.4. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze

1.5. Organizacje hotelarskie na świecie

1.6. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane

z hotelarstwem w Polsce

2. Turystyczna baza noclegowa

2.1. Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa

2.2. Klasyfikacja i rodzaje obiektów noclegowych

2.3. Hotelarstwo jako dział gospodarki

2.3.1. Podstawowe wyniki ekonomiczne branży hotelarskiej

2.3.2. Baza obiektów noclegowych w Polsce

2.3.3. Nakłady inwestycyjne w branży hotelarskiej

2.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i światowego

2.4.1. Przesłanki współczesnego rozwoju hotelarstwa – trendy rozwojowe

2.4.2. Kierunki rozwoju budownictwa hotelowego

2.5. Gestorzy bazy noclegowej

2.6. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe

3. Standaryzacja obiektów hotelarskich

3.1. Podstawowe pojęcia

3.2. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej

3.3. Standardy hotelowe

3.4. Jakość usług i ich pomiar

3.5. Zastosowanie norm ISO dotyczących jakości usług w obiektach

hotelarskich

3.6. Kontrola jakości żywności – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów

Krytycznych (HACCP

3.7. Rekomendacja obiektów hotelarskich

4. Usługi hotelarskie

4.1. Definicje usługi hotelarskiej

4.2. Cechy i podział usług hotelarskich

4.3. Usługi podstawowe i dodatkowe w różnych rodzajach obiektów

hotelarskich

4.3.1. Usługi podstawowe odpłatne i nieodpłatne

4.3.2. Zakres usług dodatkowych

4.3.3. Działalność rekreacyjno-sportowa, rehabilitacyjna,

kulturalno-rozrywkowa

4.3.4. Usługi Centrum Biznesu

4.3.5. Usługi obce wykonywane na terenie hotelu

4.3.6. Rezerwy techniczne i funkcjonalne do realizacji

nietypowych usług

4.4. Usługi świadczone w obiektach hotelarskich

4.4.1. Motele

4.4.2. Pensjonaty

4.4.3. Ośrodki wczasowe

4.4.4. Domy wycieczkowe

4.4.5. Schroniska

4.5. Usługi hotelarskie w środkach transportu

4.5.1. Usługi hotelarskie w transporcie kolejowym

4.5.2. Usług hotelarskie w transporcie lotniczym

4.5.3. Usługi hotelowe w żegludze pasażerskiej

4.5.4. Usługi hotelarskie w ruchomej bazie noclegowej

4.6. Usługi hotelarskie w innych rodzajach bazy noclegowej

4.6.1. Sanatoria i obiekty hotelowe uzdrowisk

4.6.2. Stanice wodne

4.6.3. Kwatery prywatne

4.6.4. Wykorzystanie domów akademickich i internatów w okresach

turystycznych

5. Kultura i etyka w hotelarstwie

5.1. Podstawowa terminologia z zakresu etyki

5.2. Kodeks etyki hotelarza

5.3. Osobowość i kultura osobista

5.3.1. Psychologia osobowości

5.3.2. Kultura osobista

5.4. Wizerunek pracownika hotelu

5.4.1. Predyspozycje psychofizyczne i dyspozycje intelektualne

pracownika

5.4.2. Przyzwyczajenia i nawyki

5.4.3. Sylwetka wzorowego hotelarza

5.5. Kultura obsługi gości

5.6. Ranga społeczna zawodu hotelarza

5.7. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych

5.7.1. Stosunki międzyludzkie i ich znaczenie w pracy

5.7.2. Wzory zachowań w różnych okolicznościach

5.8. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich

5.8.1. Frustracje i depresje, pojęcie stresu organizacyjnego

5.8.2. Konflikty i ich rozwiązywanie

6. Działalność recepcji

6.1. Rola recepcji w obiekcie hotelarskim

6.2. Wyposażenie techniczne recepcji

6.3. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

6.4. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

6.5. Obowiązki pracowników recepcji. Obsługa gości w parterowej części hotelu

6.6. Rezerwacja usług hotelarskich

6.7. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczące zameldowania (check in) i wymeldowania gości (check out)

6.8. Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa

6.9. Współpraca recepcji z innymi komórkami organizacyjnymi hotelu

7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim

7.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych

7.2. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych

7.3. Pomieszczenia ogólnego użytku

7.4. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku

7.5. Rodzaje sprzątania. Procedury sprzątania

7.6. Systemy pracy

7.7. Sprzęt, środki i techniki utrzymywania czystości

7.8. Odpowiedzialność materialna

7.8.1. Odpowiedzialność materialna pracowników

7.8.2. Odpowiedzialność za rzeczy znalezione oraz pozostawione

przez gości

7.9. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony

środowiska

7.10. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z recepcją,

pralnią działem technicznym, działem gastronomicznym oraz

administracją obiektu hotelarskiego

8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim

8.1. Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich

8.2. Rodzaje usług gastronomicznych

8.2.1. Posiłki serwowane przez gastronomię hotelową

8.2.2. Room service i lounge service

8.2.3. Obsługa gastronomiczna imprez poza hotelem

8.3. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach

hotelarskich

8.3.1. Funkcjonalność pomieszczeń działu gastronomicznego

8.3.2. Urządzenia i maszyny gastronomiczne

8.3.3. Organizacja pracy i obowiązki pracowników

8.3.4. Przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w dziale gastronomicznym

8.3.5. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola działu gastronomicznego

8.4. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami

organizacyjnymi obiektu hotelarskiego

9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego

9.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.2. Zapasowe i rezerwowe źródła energii

9.1.3. Bezpieczeństwo i sprawność techniczna obiektu

9.1.4. Usuwanie awarii i usterek

9.1.5. Organy nadzoru i kontroli nad wyposażeniem i prawidłową

eksploatacją obiektu hotelowego

9.2. Pralnia hotelowa

9.3. Transport wewnętrzny i zewnętrzny

9.3.1. Transport wewnętrzny

9.3.2. Transport zewnętrzny

9.4. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości

niepełnosprawnych

9.5. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją,

wypoczynkiem i sportem

9.5.1. Urządzenia wewnątrz hotelu

9.5.2. Otoczenie, zieleń wokół hotelu

9.5.3. Zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, sportem

i wypoczynkiem

9.6. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące,

sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia i systemy zamykania drzwi

9.6.1. Bezpieczeństwo gości

9.6.2. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości

10. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży

10.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki

10.2. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży

10.3. Kodeks postępowania praktycznego

10.4. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich

10.5. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi oraz przedsiębiorstwami przewozowymi

11. Zarządzanie obiektem hotelarskim

11.1. Style kierowania w hotelarstwie

11.2. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.1. Praca oraz możliwość poprawy jej wydajności

11.2.2. Współczesne formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.3. Znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim

11.3. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich

11.4. Administracja obiektu hotelarskiego

11.4.1. Organizacja pracy sekretariatu hotelu

11.4.2. Dział ekonomiczny (finansowo-księgowy)

11.4.3. Dział personalny (kadr i szkoleń)

11.4.4. Dział zaopatrzenia

11.4.5. Komórka ds. konserwacji, remontów i inwestycji

11.4.6. Marketing i reklama

11.4.7. Komórka ds. audytu wewnętrznego i controllingu

11.4.8. Samodzielni specjaliści

11.5. Regulamin hotelowy

12. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego

12.1. Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich

12.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialności

12.3. Konwencja paryska o odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, klauzule nieodpowiedzialności

12.4. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego i obiektów hotelowych

12.5. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej

12.6. Prawo zastawu

12.7. Przechowanie rzeczy

12.8. Parkingi

12.9. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

12.9.1. Istota znajomości przepisów bhp i ppoż. w hotelu

12.9.2. Problemy ochrony środowiska w obiektach hotelowych

Literatura

Aneks
SZUKAJ KSIĄŻKI W SERWISIE


Zaawansowane wyszukiwanie

SZUKAJ KSIĄŻKI W KSIĘGARNIACH

POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
Ostatnio oglądane
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219720
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:41
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.