Katalog » Wychowanie fizyczne i zdrowotne » Wychowanie i promocja zdrowia
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 6
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] 2 / 2
Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej
Zalewska-Meler Agnieszka
Nadanie tytułu pracy podyktowane jest tym, że narrację badanych w całości przenika kategoria codzienności, która zdaniem P.L. Bergera i T. Luckmanna „[…] jest zorganizowana wokół »tutaj« mojego ciała oraz »teraz« mojej teraźniejszości”, co oznacza, iż ...
Wydawnictwo: IMPULS








Dziecko wiejskie podkarpackie
, Nowak Marta
Zróżnicowanie regionalne czy międzyśrodowiskowe poziomu rozwoju fi­zycznego dzieci i młodzieży w Polsce przemawia za koniecznością stosowania lokalnych, środowiskowych biologicznych układów odniesienia. Zaprezentowane w tej monografii normy rozwojowe są efektem szeroko zakrojonych badań antropometrycznych przeprowadzonych przeze mnie w roku szkolnym 2004/05 w populacji dzieci i młodzieży wiejskiej (w wieku 6–19 lat) na terenie województwa podkarpackiego. W opracowaniu zamieszczono: staty­styczne i graficzne charakterystyki wybranych parametrów somatometrycznych, komponentów tkankowych, wskaźników proporcji, stanu odżywienia i informacje na temat wieku dojrzewania płciowego, jak również tabele i siatki centylowe oraz graficzną metodę oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo-wzrostowych.
Wydawnictwo: WUR, Rzeszów






NOWOŚĆ!

O wychowaniu umysłowym moralnym i fizycznym
, Spencer Herbert
... Lata 1848-1858, w których Spencer usiłuje sformułować ogólne prawo rozwoju istot organicznych, a następnie analizuje jego stosowalność w różnorodnych dziedzinach wiedzy, są niezwykle ważne w rozwoju poglądów Spencera. Prowadzą bowiem w konsekwencji do zarysu jednego z największych systemów filozoficznych w dziejach ludzkiej myśli. Prześledzenie etapów kształtowania się systemu poprzez analizę różnorodnych rozpraw z tego okresu dałoby obraz dróg, którymi kroczył Spencer do swoich genialnych koncepcji. Sam autor zresztą w Autobiografii twórczości swej z lat 1853-1858 przyznaje rolę fundamentalną dla całej dalszej drogi naukowej. Analizy jednak tej nie sposób jest dokonać w granicach zwięzłego wstępu, w dodatku nie do edycji całości dzieł Spencera, lecz jedynie jego traktatu pedagogicznego... Fragment
Wydawnictwo: Żak W-wa








Mój sport, moja radość 10 zasad treningu dla dzieci uprawiających sport
Blecharz Jan, Siekańska Małgorzata
Uprawianie sportu jest dla dziecka nie tylko wspaniała zabawą. Może być też pomocne w kształtowaniu jego charakteru i rozbudzaniu pasji. Ważne jest jednak by uprawiając sport pamiętać o pewnych zasadach. Dzięki książce "Sport moja radość" poznasz te najważniejsze i pomożesz swojemu dziecku wyrosnąć na prawdziwego mistrza! Znany psycholog sportu Jan Blecharz, który jest współtwórcą sukcesów Adama Małysza, wskazuje małym sportowcom, jakich zasad powinni przestrzegać uprawiając sport. Każda zasada zilustrowana jest opowiadaniem o znanych sportowcach. Dziecko zainspirowane przykładami swoich idoli z pewnością odnajdzie w sobie sportową pasję. Książka pomaga rodzicom, trenerom i wychowawcom w ukształtowaniu prawdziwych świadomych sportowców.
Wydawnictwo: GWP, Gdańsk








Działalność i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia
Barić Leo, Osińska Halina
Książka jest egzemplifikacją przemian jakie dokonują się w ostatnich latach w dziedzinie nowego pojmowania zdrowia publicznego, a w konsekwencji nowego podejścia zarówno do oświaty zdrowotnej jak i promocji zdrowia. W Polsce obie te dziedziny występują równolegle zachowując swoją odrębność merytoryczną i metodyczną.








Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia
red. , Zagórny Stanisław
SPIS TREŚCI

  Wstęp
  1. Sadovnicowa L.: Zdrowy styl życia psychicznego a działalność zawodowa
  2. Zagórny S.: Od \"cywilizacji przyszłości\" F. Znanieckiego do \"zderzenia cywilizacji\" S.P. Huntingtona
  3. Zagórny S.: Kultura fizyczna, czyli rzecz o sposobach posługiwania się ciałem
  4. Zagórny








Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. T. 1
Wolny Barbara
Najbardziej wartościową rzeczą w I części książki, nadającej jej zarazem oryginalną specyfikę, jest odniesienie się do aksjologicznych aspektów realizacji wychowania fizycznego. Interesujące jest także uczynienie człowieka - jako osoby - podstawowym miernikiem wartościowania, widocznym w przyjęciu perspektywy antropologicznej jako podstawy aksjolog
Wydawnictwo: b.d.








Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym
Nitecka – Walerych Anna, red.
SPIS TREŚCI


Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia z kultury fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym

LUCYNA HURŁO
Nowy model nauczyciela wczesnej edukacji na progu XXI w.

MAREK LEWANDOWSKI
Nauczyciel i uwarunkowania związane z realizacją wychowania fizycznego na pierwszym etapie eduk








Praktyka i teoria promocji zdrowia
Karski Jerzy B.
Mija prawie 30 lat od powstania pojada idei i ruchu społecznego o nazwie promocja zdrowia, idei - która z początkiem lat 90. szybko przekształciła się w nową dziedzinę nauki o tej samej nazwie.
W piśmiennictwie polskim dotychczas zwracano głównie uwagę na stronę teoretyczną tej gałęzi wiedzy. Nie ma jednak jednolitego opracowania monograficzneg
Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa








Kolonie i Obozy. Zdrowe - radosne - bezpieczne
Cooper Agata, Nawara Henryk
Kolonie i obozy to opracowanie przeznaczone przede wszystkim dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę w charakterze wychowawców kolonijnych, a także instruktorów i trenerów na zgrupowaniach sportowych z udziałem dzieci i młodzieży. Autorzy – korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia – przedstawili w nim mnóstwo praktycznych rad i pomysłów
Wydawnictwo: AWF Wrocław








Edukacja zdrowotna - systemowa analiza zagadnień
Lewicki Czesław
Książka poświęcona ukazaniu dwóch podstawowych systemów edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, tj. systemu edukacji zdrowotnej w rodzinie oraz systemu edukacji zdrowotnej w szkole. Może służyć jako podręcznik dla studentów pedagogiki i kultury fizycznej do edukacji zdrowotnej.








Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki
Woynarowska Barbara
Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia główne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia. Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. Ponadto książka zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy zajęć, narzędzia do ewaluacji wyników oraz lit
Wydawnictwo: PWN, Warszawa








Prozdrowotny styl zycia Uwarunkowania społeczne
Lisicki Tomasz, red. , Walentukiewicz Anna, Wilk Barbara
Prozdrowotna problematyka tego tomu sprawiła iż wśród autorów opracować znaleźli sie przedstawiciele różnych dziedzin nauki, typów szkół wyższych, praktycy oraz teoretycy szeregu dyscyplin naukowych prezentujący różnorodne poglądy, którzy podejmują prace badacze uwzględniające m.in. społeczne uwarunkowania zdrowia. Wielowątkowość wypowiedzi nie po
Wydawnictwo: AWF Gdańsk








Wychowywać ale jak? Przewodnik dla nauczyciela - wychowawcy
Kutrzyk – Jurków Iwona
Z przewodnika mogą korzystać zarówno wychowawcy nauczyciele jak i rodzice oraz uczniowie a także wszyscy zainteresowani problemem wychowania młodego pokolenia. Poruszana w nim problematyka jest przedmiotem zainteresowań rodziców i nauczycieli. Niestety, brak stosownych publikacji często uniemożliwia zajęcie się tematami, na które szczególnie chętni
Wydawnictwo: Difin








Profilaktyka otyłości w szkole
Kowlauk Grzegorz
Program profilaktyki otyłości powstał z myślą o społeczeństwie polskim, którego coraz większym problemem staje się otyłość i schorzenia z nią związane. W szpitalach znajduje się coraz więcej osób w zróżnicowanym wieku cierpiących z powodu chorób cywilizacyjnych. Dokuczają im m.in. cukrzyca, miażdżyca, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, nadciśnienie
Wydawnictwo: b.d.








Zdrowie Publiczne - wybrane zagadnienia TOM I/II
Czupryna A., Poździoch S., red. , Ryś A., Włodarczyk C.
Całość opracowania składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono ważniejsze problemy metodologiczne i teoretyczne zdrowia publicznego, a w tym, problemy uwarunkowania zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia populacji, roli nauk behavioralnych w zdrowiu publicznym. Tom drugi zawiera zwięzłą charakterystykę kilkunastu szczegółowych problemów zdrowia
Wydawnictwo: UWM Vesalius








Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii Tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia
Krawański Andrzej
Podjęte w pracy rozważania na temat nowoczesnych sposobów uczenia się i nauczania odniesiono do procesu kształtowania się świadomości i zachowań człowieka wobec ciała i zdrowia Książka kreuje nowe spojrzenie na edukację fizyczną
Wydawnictwo: AWF Poznań








Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna  Przewodnik dla edukatorów zdrowia
Borzucka – Sitkiewicz Katarzyna
Książka zawiera charakterystykę podstawowych mechanizmów socjalizacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem socjalizacji zdrowotnej w rodzinie. Uzasadnia potrzebę promowania zdrowia, koncentrując się przede wszystkim na koncepcji szkoły promującej zdrowie. Prezentuje też teoretyczne i metodyczne założenia odnoszące się do wdrażania i realizacji
Wydawnictwo: IMPULS








Trening autogenny dla każdego
Derra Claus
Jak dzięki autosugestii odprężyć się, uspokoić i poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne Trening autogenny jest jedną z najskuteczniejszych metod relaksacyjnych. W ciągu zaledwie 2-3 minut pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój i znaleźć nowe siły. Jest stosowany przez miliony ludzi na całym świecie i coraz częściej wykorzystywany przez psychoterap
Wydawnictwo: AMBER








Promowanie zdrowia
Kuński Henryk
Książka Promowanie zdrowia podejmuje następujące zagadnienia - zdrowie i jego promowanie - elementy promowania zdrowia pozytywnego - prewencja chorób. Książka skierowana jest do nauczycieli i pedagogów zdrowia.
Promocja zdrowia jako nauka stosowana, wywodzi się z fizjologii i higieny, najstarszych dziedzin wiedzy o człowieku. Formułowanie, zal








Promocja zdrowia - podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych
Lwow Felicja, Milewicz Andrzej
Promocja zdrowia - podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych zawiera współczesne, w pełni nowoczesne, i wielokierunkowe spojrzenie na problematykę promocji zdrowia.
Poszczególne rozdziały dotyczą między innymi: negatywnych mierników stosowanych w ocenie zdrowia, roli profilaktyki i ekonomicznych aspektów promocji zdrowia, systemów ubezpiecz
Wydawnictwo: URBAN & PARTNER








Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży
praca zbiorowa
Do niedawna podejmowanie wysiłków fizycznych przez dzieci budziło wiele kontrowersji. Dzisiaj wiadomo, że organizm dziecka posiada sprzyjające warunki do kształtowania wydolności i pokonywania odpowiednich do wieku obciążeń. Praktyka wychowania fizycznego i wyniki licznych badań wykazały, że organizm dzieci doskonale przystosowuje się do systematyc
Wydawnictwo: AWF Kraków








POSTĘPY PROMOCJI ZDROWIA PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY
Karski Jerzy B.
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowanie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, gdyż jak wiadomo postęp i rozw
Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa








Ruch rozwijający dla wszystkich
Bogdanowicz Marta, Kasica Alicja
Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) W. Sherborne zadomowiła się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym lub fizycznym. Książka prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodyczne MRR oraz rezultaty badań nad jej skutecznością w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Wydawnictwo: HARMONIA








Rekreacja ruchowa kobiet - motywy zachowań prozdrowotnych
Lipowski Mariusz
Życie we współczesnym świecie, pomimo wielu udogodnień (a z pewnością dlatego, że się takowe pojawiły), wymaga szczególnej dbałości o zachowanie zdrowotności. Miniony XX wiek to z pewnością okres eksplozji techniki i czas gwałtownego rozwoju nauki, ze szczególnym naciskiem na nauki matematyczne i przyrodnicze. Osiągnięcia techniki
Wydawnictwo: AWF Gdańsk








Strona: [1] 2 / 2
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219687
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:32
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.