Katalog » Wychowanie fizyczne i zdrowotne » Nauczanie zintegrowane
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 8
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] / 1
Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Kołodziej Jerzy, Kołodziej Maria
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III z siedmiu podstawowych rodzajów zajęć: zabawy i gry ruchowe, gry drużynowe, mini-gry sportowe, wybrane elementy gimnastyki podstawowej, wybrane elementy z lekkiej atletyki, ćwiczenia i gry terenowe oraz sporty zimowe. Wymienione, wybrane lekcje będą pomocnicze przy opracowaniu poszczególnych lekcji w klasach I-III.
Wydawnictwo: FOSZE
Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Kołodziej Jerzy, Kołodziej Maria
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia dotyczące przygotowania lekcji wychowania fizycznego w klasach I - III z sześciu podstawowych rodzajów zajęć: zabawy i gry ruchowe, mini - gry sportowe, elementy gimnastyki podstawowej, elementy lekkiej atletyki, ćwiczenia i gry terenowe oraz sporty zimowe - Wymienione, wybrane zagadnienia będą pomocą przy opracowaniu poszczególnych lekcji w klasach I - III.
Wydawnictwo: FOSZE
Ćwiczenia gimnastyczne i gry sportowe w klasach I-III
Giergielewicz Beata, Stolarczyk Ewa
Niniejsze opracowanie zawiera propozycje ćwiczeń i zabaw z przyborami i bez przyborów. Przybory przez nas wybrane należą do podstawowego wyposażenia zaplecza sportowego przewidzianego dla dzieci z klas młodszych. Zaproponowane przez nas ćwiczenia mogą być prowadzone zarówno na sali gimnastycznej jak i na szkolnym korytarzu.
Wydawnictwo: Żak W-wa
160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III
Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka
Jest to książka pomocnicza adresowana do nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach. Autorki świadomie zrezygnowały z uporządkowania tematycznego oraz podziału materiału do kolejnych klas. Przedstawione pomysły plastyczne i muzyczne ułatwią organizację zajęć w taki sposób, by edukacja muzyczna i plastyczna o charakterze twórczym była jednocześnie nauką i wypoczynkiem dla dzieci, stanowiąc krótkie sekwencje codziennych zajęć zintegrowanych świetlicowych lub kompensacyjno-korekcyjnych.
Wydawnictwo: IMPULS
Mali aktorzy na małej scenie
Walczak Tomasz
"Mali aktorzy na małej scenie" to propozycja kierowana do nauczycieli, wychowawców i animatorów pracujących z przedszkolakami i uczniami klas młodszych szkół podstawowych. Autor prezentuje 11 inscenizacji zamkniętych w trzech częściach: W domu, W klasie, W lesie. Każdy scenariusz zawiera propozycję scenografii oraz wskazuje sposób ustawienia aktorów na scenie.
Wydawnictwo: Horyzonty
Bezpieczeństwo na drodze - propozycje gier i zabaw do wykorzystania z dziećmi w wieku przeszkolnym i wczesnoszkolnym
Gruchlik Jolanta, Łukaszewska Anna
Książka adresowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zintegrowanego: Jest propozycją metodyczną z zakresu wychowania komunikacyjnego - poza wybranymi przepisami zawiera propozycje zabaw, gier oraz scenariuszy zajęć, które nauczyciel może wykorzystać w zależności od potrzeb i własnej inwencji.
Wydawnictwo: Horyzonty
Uroczystości dla najmłodszych w szkole podstawowej
praca zbiorowa
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli twórczych, pracujących z dziećmi w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym.
Przedstawienia, w których biorą udział dzieci pod kierunkiem nauczycieli dają wszystkim: aktorom, reżyserom i widzom bezcenny dar wewnętrznego, twórczego rozwoju.
Teatr uczy, bawi i wychowuje, umożliwia rozumienie uczuć
Wydawnictwo: BEA
Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym
Nitecka – Walerych Anna, red.
SPIS TREŚCI


Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia z kultury fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym

LUCYNA HURŁO
Nowy model nauczyciela wczesnej edukacji na progu XXI w.

MAREK LEWANDOWSKI
Nauczyciel i uwarunkowania związane z realizacją wychowania fizycznego na pierwszym etapie eduk
Bawiąc - uczę się - piłki edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym
Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz
Przedstawione do recenzji opracowanie jest zarówno pod względem koncepcji, jak i formy ciekawe i nowatorskie. Wprowadzenie nowego przyboru, jakim są piłki edukacyjne, do zajęć z wychowania fizycznego w istotny sposób wzbogaca ich treści, a jednocześnie daje dowód nowoczesnego i komplementarnego spojrzenia na proces edukacji młodego pokolenia. Przyg
Wydawnictwo: AWF Wrocław
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej Ćwicz razem z nami!
Patalas Renata
Program Ćwicz razem z nami jest propozycją zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompen-sacyjnej dla dzieci z klas I—III. Uwzględnia on podstawę programową (Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 roku nr 51 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). Priorytetem tego p
Wydawnictwo: BK Wrocław
Wychowanie fizyczne w szkole i w domu. Klasa 1
Cichalewska Zofia, Przewoźnik Urszula
      Opracowany zeszyt przez swoją formę i zawarte treści ma wspierać uczniów w ich świadomym dążeniu do osiągnięcia zadawalającego poziomu sprawności, umiejętności i wiadomości.
Składa się z kilkunastu modułów programowych, których treści zamieszczono na kolejnych dwóch rozłożonych stronach.
Zeszyt może służyć dzi
Wydawnictwo: JUKA
Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym
red. , Sulisz Seweryn
    Podręcznik ma charakter holistycznego kompendium , łączącego w sobie treści dotyczące przygotowania teoretycznego i metodycznego dla nauczycieli uczących w klasach 1-3 , którym ma pomóc w codziennej praktyce pedagogicznej.
     Przy opracowywaniu koncepcji podręcznika, autorzy wyszli z założenia
Wydawnictwo: WSiP
Planowanie pracy w zreformowanej szkole podstawowej w klasach I-III Edukacja wczesnoszkolna Część I
Sieniek Czesław
     wg podstawy programowej MEN z 23 grudnia 2008 / dz.u. nr 4 poz 17 z dn 15 stycznia 2009
Wydawnictwo: HELVETICA
W nauczaniu początkowym inaczej
Klus – Stańska Dorota
      Pierwszy na rynku księgarskim tak dobry podręcznik nauczania zintegrowanego! Książka zawiera zestaw projektów zajęć integrujących treść kształcenia z różnych dziedzin wiedzy dla klas I-IV.

Wydawnictwo: IMPULS
Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole
Moroz Henryk, red.
Przedstawiona monografia jest adresowana do kandydatów na nauczycieli, do nauczycieli szkoły podstawowej nie mających kwalifikacji pedagogicznych. Treść monografii zainteresuje nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, którym p
Wydawnictwo: IMPULS
Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym
Bronikowski Michał, Muszkieta Radosław
     Kompleksowe opracowanie pozwalające nauczycielowi uczącemu w klasasach 1-3 lepiej przygotować się do pracy z dziećmi wykorzystując w większym stopniu gry i zabawy w procesie nauczania. W książce, oprócz wykładów teoretycznych na temat zabaw i gier, zawarto m.in. przykładowe opracowania toków lekcyjnych, standardy osiągnięć
Wydawnictwo: HELVETICA
Wychowanie fizyczne. Poradnik metodyczny dla nauczyciela szkoły podstawowej. Nauczanie zintegrowane
Kierczak Urszula
       Autorka poradnika jest doświadczonym nauczycielem z długoletnim stażem pracy dydaktycznej i metodycznej.
Poradnik stanowi element cyklu edukacyjnego \"Od zabawy do sportu i rekreacji\". Został opracowany na podstawie programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych, dopuszczonego do użytku szk
Wydawnictwo: WSiP
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 1 etapu edukacji klasy I - III.
Czauderna – Miedziejko Jadwiga
     Numer dopuszczenia DKOS - 4014-36/02
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I - III w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej klasy, opracowany został do realizacji w szkołach podstawowych dla pierwszego etapu edukacji.
Autorka programu posiada specjalizację z gimnastyki leczniczej, specjaliz
Wydawnictwo: KOREPETYTOR
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
Wlaźnik Kazimiera
Rola zabawy w procesie wychowania Wskazówki metodyczno-organizacyjne Zasób materiału zabaw i gier ruchowych
Wydawnictwo: JUKA
Strona: [1] / 1
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219742
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:46
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.