Katalog » Wychowanie fizyczne i zdrowotne » WF specjalne
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 8
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] / 1
Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
Karásková Vlasta
Przedstawione w publikacji ćwiczenia można prowadzić z dziećmi zdrowymi i z dziećmi o niskim stopniu niepełnosprawności. Możne je z powodzeniem stosować w grupach zintegrowanych, zarówno w ramach szkolnego, jak i pozaszkolnego wychowania fizycznego.
Wydawnictwo: GWP, Gdańsk
 Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością Dostosowana aktywność ruchowa
Kowalik Stanisław
Osoby z niepełnosprawnością napotykają w codziennym życiu wiele barier. Jednym z czynników, które mają umożliwić im ich przełamanie, jest dostosowana aktywność ruchowa. Dziedzina ta obejmuje teorię i praktykę rehabilitacji niepełnosprawnych poprzez ruch, a także promowania wśród nich aktywności. Niniejszy podręcznik powstał z myślą o popularyzacji idei ruchu osób z niepełnosprawnością, zarówno wśród nich samych, jak i wśród tych, którzy pracują lub chcieliby pracować jako trenerzy czy wolontariusze.
Wydawnictwo: GWP, Gdańsk
Edukacja sensomotoryczna niemowląt
, Gogola Anna, Matyja Małgorzata
Edukacja sensomotoryczna niemowląt - uwarunkowania rozwoju prawidłowego - rozwój nieprawidłowy - rozwój niemowlęcia w kolejnych miesiącach życia - podstawowe nieprawidłowości we wzorcach postawy i ruchu - analiza naurorozwojowa poziomu rozwoju. Propozycja dla lekarzy pediatrów, jak również dla terapeutów i studentów nauk medycznych.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Rozwój somatyczny, postawa ciała i zdolności motoryczne dziewcząt upośledzonych umysłowo
Momola Irena
Książka zawiera analizę badań, które miały na celu określenie rozwoju somatycznego, postawy ciała i zdolności motorycznych dziewcząt w wieku 8–18 lat upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z rejonu południowo-wschodniej Polski, a także wykazanie ich związków z wybranymi czynnikami środowiskowymi i społecznymi oraz rodzajem a
Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
Klimek – Piskorz Ewa, Piskorz Czesław
SPIS TREŚCI


Skróty i symbole użyte w pracy
1. Wstęp
2. Cele pracy
3. Materiał i metody
  3.1. Charakterystyka badanej grupy
  3.2. Metodyka
   3.2.1. Metodyka pomiarów podstawowych parametrów morfologicznych
   3.2.2. Metodyka badań fizjologicznych
    3.2.2.1. Rejestracja wielkości parametrów fizj
Wydawnictwo: AWF Kraków
Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
Karaskova Vlasta
Przedstawione w publikacji ćwiczenia można prowadzić z dziećmi zdrowymi i z dziećmi o niskim stopniu niepełnosprawności. Możne je z powodzeniem stosować w grupach zintegrowanych, zarówno w ramach szkolnego, jak i pozaszkolnego wychowania fizycznego.


Książka została napisana głównie z myślą o nauczycielach-wychowawcach prowadzących klas
Wydawnictwo: GWP, Gdańsk
Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej
Marchewka Anna
Studia i Monografie nr 34
Wydawnictwo: AWF Kraków
Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych
Wróblewski Wacław
To wielkie szczęście, że mam takie wspomnienia z dzieciństwa. Wspomnienia pełne emocji, ruchu i tańca. Były lata 6O.; mój ojciec, Jan Dziedzic, organizował z wielką pasją turnusy rehabilitacyjno-sportowe dla osób niewidomych. Wśród wielu interesujących zajęć najpiękniejsze były prowadzone przez pana Wacława Wróblewskiego kursy tańca towarzyskiego.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych
red. , Ślężyński Jan
W 10 rocznicę swego istnienia Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie zorganizowało w dniach 8-10 listopada 1998 roku seminarium międzynarodowe „Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych\". Była to już czwarta z kolei impreza popularnonaukowa, na których omawiano żywotne problemy ludzi dotkniętych przez los. Pierwszą tego rodza
Wydawnictwo: b.d.
Ruch rozwijający dla dzieci
Sherborne Weronika
Światowej sławy pedagog przedstawia w niniejszej pracy metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia. Metoda ruchu rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Ze względu na swoją naturalność, prostotę i efek
Wydawnictwo: PWN, Warszawa
Program nauczania szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Etapy edukacyjne I i II
praca zbiorowa
Założenia, treści i cele programu są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej zatwierdzoną przez MEN. Książka zawiera programy nauczania poszczególnych przedmiotów (wszystkie programy sa wpisane do wykazu MEN): kształcenie zintegrowane, wychowanie komunikacyjne w kształceniu zintegrowanym, język polski, historia i społeczeństwo, sztuka &
Wydawnictwo: WSiP
Program nauczania gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
praca zbiorowa
Założenia, treści i cele programu są zgodne z podstawą programową dla gimnazjum zatwierdzoną przez MEN. Książka zawiera programy nauczania następujących przedmiotów: język polski, historia, sztuka - muzyka i plastyka, matematyka, informatyka, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, technika, wychowanie komuniacyjne, wychowanie fizyczne. W
Wydawnictwo: WSiP
Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki
Bahrynowska – Fic Jadwiga
Podręcznik dla medycznych studiów zawodowych - wydziałów fizjoterapii
Jest to drugie rozszerzone i unowocześnione wydanie podręcznika przeznaczonego dla słuczaczy wydziałów fizjoterapii w policealnych studiach zawodowych. W książce omówiono m.in..metodykę i systematykę ćwiczeń fizycznych, metodykę lekcji wychowania fizycznego, ćwiczenia
Wydawnictwo: PZWL
Wychowanie fizyczne specjalne
Marchewka Anna
Skrypt adresowany jest w głównej mierze do studentów akademii wychowania fizycznego, a zwłaszcza studentów studiów zaocznych, którzy mają największe trudności ze zdobywaniem podręczników z wychowania fizycznego specjalnego.
W skrypcie autorka nie wnika w szczegóły i z tego też względu nie należy oczekiwać instrukcji, które mogłyby być zastosowa
Wydawnictwo: AWF Kraków
Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Gwalik Krystyna, Zwierzchowska Anna
„Nie ma kaleki, jest człowiek" - to głęboko humanitarne hasło M. Grzegorzewskej powinno być podstawą współczesnego spojrzenia na jednostki odbie¬gające od normy. Osoby upośledzone żyją w społeczeństwie, w którym warunki egzystencji i normy życia dostosowane są przede wszystkim do potrzeb ludzi zdrowych. Przystosowanie
Wydawnictwo: AWF Katowice
Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej
Gawlik Krystyna, Zwierzchowska Anna
Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów człowieka to istotny czynnik jego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dzięki zmysłom człowiek odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego, czego efektem jest postrzeganie rzeczywistości i wyobrażenie świata. Nieprawidłowe funkcjonowanie jednego ze zmysłów lub brak jego powoduje dostarczanie ni
Wydawnictwo: AWF Katowice
Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski
Maszczak Tadeusz
W koncepcji edukacji przyszłości stwierdza się, iż szkolnictwo specjalne jest częścią szkolnictwa ogólnego, a jego wyodrębnienie się w minionym stuleciu wynikało z przekonania pedagogów i lekarzy, iż jedynie tak zwane \"szkoły segregacyjne\" zapewnią dzieciom niepełnosprawnym optymalne warunki rozwoju i przygotowania do życia.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Strona: [1] / 1
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219728
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:42
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.