Katalog » Wychowanie fizyczne i zdrowotne » Teoria i metodyka wf
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 9
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] 2 / 2
Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej
Zalewska-Meler Agnieszka
Nadanie tytułu pracy podyktowane jest tym, że narrację badanych w całości przenika kategoria codzienności, która zdaniem P.L. Bergera i T. Luckmanna „[…] jest zorganizowana wokół »tutaj« mojego ciała oraz »teraz« mojej teraźniejszości”, co oznacza, iż ...
Wydawnictwo: IMPULS
Teoria wychowania fizycznego tw
Osiński Wiesław
Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Postawy prosomatyczne uczniów jako efekt zajęć z wychowania fizycznego w terenie i w sali w świetle wybranych uwarunkowań osobniczych i środowiskowych
Pasek Marcin
Niniejsze badania dotyczą problemu przygotowania młodzieży do uczestniczenia w kulturze fizycznej poprzez działanie eksperymentalne w zakresie szkolnego wychowania fizycznego
Wydawnictwo: AWF Gdańsk


NOWOŚĆ!

Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej
Strzyżewski Stanisław
To już czwarte wydanie popularnej książki Stanisława Strzyżewskiego profesora AWF im J. Kukuczki w Katowicach - książki polecanej dla każdego studenta wychowania fizycznego - obowiązkowa lektura .
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Metodyka wychowania fizycznego Zagadnienia wybrane
Tatarczuk Józef
Niniejszy podręcznik adresuję do studentów kształcących się w uczelniach przygotowujących nauczycieli wychowania fizycznego oraz do czynnych zawodowo nauczycieli pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych.


NOWOŚĆ!

Dydaktyka wychowania fizycznego fizjoterapii i sportu
Bronikowski Michał
W niniejszym podręczniku opisane będą te cztery modele wraz z innymi nowatorskimi rozwiązaniami, których celem jest zmiana zachowań prozdrowotnych młodych Polaków. Podjęta została również autorska próba ukazania cech wspólnych dotychczasowych rozwiązań metodycznych w nauczaniu wychowania fizycznego na tle zmian zachodzących w wychowaniu fizycznym w innych rejonach świata.
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego
Bielski Janusz
Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym.
Wydawnictwo: IMPULS


NOWOŚĆ!

Teoria wychowania fizycznego
Osiński Wiesław
Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Pańczyk Władysław, Warchoł Krzysztof
Spis treści: Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł – Wprowadzenie, Część I: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE: Zbigniew Cendrowski – Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego jako początek jego transgresji, Barbara Woynarowska – Nowy status edukacji zdrowotnej w szkole, Ewa Czerska – Wychowanie fizyczne w reformie programowej,
Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego
Nowakowska Krystyna
Skrypt opracowany został dla studentów kierunków wychowania fizycznego oraz także dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w szkole a nie posiadającym specjalizacji w tym zakresie. Publikacja składa sie z 2 części a ich układ jest zgodny z programem nauczania metodyki wf zarówno na studiach stacjonarnych jak i zaocznych. Część pierwsza przygotowuje studenta od strony zagadnień teoretycznych do organizacji , planowania i realizacji procesu wychowania fizycznego w szkole. Część druga skryptu zawiera propozycje realizacji wybranych form aktywności ruchowej.
Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizycznego kompendium dla studentów
Szczepański Stanisław
Zwarta forma redakcyjna w postaci kompendium , zawiera bardzo istotne treści z dydaktyki ogólnej, a także z psychologii i jest umiejętnie skomponowana z treściami specyficznymi dla dydaktyki i metodyki wychowania fizycznego.
Wychowanie fizyczne w koncepcjach humanistów polskiego odrodzenia
, Nowak Leonard
Renesans jest epoką, w której wielorakość powiązań łączących wychowanie fizyczne z wszystkimi innymi dziedzinami życia występuje szczególnie wyraźnie. Podstawowym zjawiskiem Renesansu w dziedzinie wychowania fizycznego jest głęboka przemiana w podejściu do ciała ludzkiego.
Wydawnictwo: WSPiA Poznań
Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej (1965 - 2004)
Jaworski Zygmunt
Pomysł przygotowanie tej publikacji pojawił się latem 2004 r. , w toku bilansowania mojego zaangażowania sprawami krzewienia kultury zdrowotnej w procesie edukacji szkolnej. Istotnym impulsem wzmacniającym moje przekonanie o celowości tego rodzaju publikacji był przebieg obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Pułtusku, zorganizowanej w dniach 9-11 września 2004 r. Tematem tej Konferencji było "Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej", obrady wykraczały jednak znacznie poza tę problematykę
Wydawnictwo: ADAM
Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej
Maj Beata
Wydawnictwo: IMPULS
Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i fizjoterapii. Tom I
Kalina Roman Maciej
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wychowania fizycznego i kierunków pokrewnych, omawia zagadnienia metodologii badań w wychowaniu fizycznym, ponadto autor zapowiada wydanie dwóch kolejnych tomów przeznaczonych dla wyższych stopni studiów. Skrypt jest wprowadzeniem do metodologii zapoznającym studenta (i jego nauczycieli) z podstawowymi pojęciami i zasadami prowadzenia badań oraz pisania rozpraw naukowych. Może zainteresować ucznia szkoły średniej, ale także absolwenta studiów z dziedziny kultury fizycznej, który nie miał wykładu z metodologii badań.
Wydawnictwo: WUR, Rzeszów
Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką - Tom 1 Kształcenie gracza na wstępnym etapie
Naglak Zbigniew
Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką - Tom 1 Kształcenie gracza na wstępnym etapie - propozycja dla trenerów, teoretyków i instruktorów sportu. Prof, dr nad. Zbigniew Naglak jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Zakładzie Dydaktyki Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce te
Wydawnictwo: AWF Wrocław
Edukacja fizyczna w nowej szkole
Maszczak Tadeusz, red.
Nowa pozycja pod redakcją naukową prof. Maszczaka z zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej
Wydawnictwo: AWF Warszawa
W kręgu teorii metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego
Burns Jimmy, Pańczyk Władysław
W recenzji profesorskiej książki zwraca się uwagę na jej aktualność. Wykorzystano w niej zarówno nowe obszary wiedzy , jak i zmiany w szkolnej rzeczywistości wywołane reformą polskiej oświaty. Dlatego książka jest cennym źródłem wiedzy dla studentów wychowania fizycznego i nauczycieli już pracujących ale jest tez i oryginalnym głosem w naukowych dyskusjach o przyszłości szkolnego wf.
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego
Janikowska – Siatka Maria
Skrypt przeznaczony przede wszystkim dla studentów krajowej Akademii Wychowania Fizycznego i zawiera podstawowe treści jakie są realizowane w ramach zajęć z metodyki wychowania fizycznego

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Rodzaje zajęć ruchowych w szkole
  Lekcja i zajęcia fakultatywne
  Budowa lekcji
Wydawnictwo: AWF Kraków
Teoria fizycznej edukacji
Grabowski Henryk
Na decyzję o wznowieniu książki, której dwa wcześniejsze wydania (w formie skryptów uczelnianych) nosiły tytuł "Teoria wychowania fizycznego", złożyły się trzy przyczyny: całkowite wyczerpanie dotychczasowych nakładów, postęp nauki i związany z nim wzrost samowiedzy autora oraz ujawnione w trakcie zajęć ze studentami luki w treści poprzednich edy
Wydawnictwo: WSiP
Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej
Perkowski Krzysztof, red. , Śledziewski Dariusz, Sozański Henryk
Materiały pokonferencyjne dotyczące kierunków doskonalenia techniki i walki w sportach .
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Czerwiński Janusz


Spis tresci
 • Uchwała nr 1 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r.
 • Przemówienie powitalne JM Rektora AWFiS Wyjciecha Przybylskiego
 • Laudacja promotorska Tadeusza Riedla
 • Wykład Doktoranta \"Inwencja twórcza podstaą taktyki w zespołowych grach sportowych\"
 • Wydawnictwo: AWF Gdańsk
  Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli
  Grabowski Henryk
  „Tekst jest napisany błyskotliwie. Autor stosuje wiele porównań i odniesień do innych dyscyplin nauki i praktyki społecznej. W mistrzowski sposób ukazuje paradoksy i stereotypy myślenia nie tylko codziennego, wyjaśniając zgrabnie różnice i tożsamości relatywnego, potocznego odbioru i interpretacji spraw tylko pozornie oczywistych.
  Wydawnictwo: IMPULS
  Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole cz.II
  Bronikowski Michał
  Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole (cz. II )jest próbą przedstawienia spójnego spojrzenia na potrzeby szkolnej i pozaszkolnej edukacji fizycznej i zadań metodyki wychowania fizycznego w tym zakresie. Autor na nadzieję, że zaznajomienie czytelnika ze stanem i kierunkami rozwoju wychowania fizycznego na świecie pozwoli nauczycielom
  Wydawnictwo: eMPi2, Poznań
  Zmienność cech makroskopowych wybranych mięśni i ich związki z ogólną budową ciała człowieka
  Ilnicka Lidia
  Ogólnym celem badań przedstawionych w pracy była weryfikacja hipotez dotyczących korelacji między morfologią mięśni a typem budowy ciała oraz ocena stopnia zróżnicowania cech metrycznych mięśni w zależności od wykształcenia różnych cech somatycznych. W pracy przeprowadzono ocenę zmienności między osobniczej wybranych mięśni na tle zmienności innych
  Wydawnictwo: AWF Warszawa
  Strona: [1] 2 / 2
  SZUKAJ KSIĄŻKI

   
   
  Zaawansowane wyszukiwanie
  POLECAMY
  NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
  ZŁOTE MYŚLI
  ZAPRASZAMY NA BLOG

  Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

  E-BOOKS

  By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


  AKADEMIA TRENERSKA

  Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
  Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
  Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

  Zobacz więcej
  Akademia Trenerska

  Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

  Zobacz i pobierz materiały i artykuły
  z Czytelni

  AWF BIAŁA PODLASKA

  Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

  NIKE 2014 - Finaliści

  Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
  Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

  NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

  Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

  1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
  2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
  3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
  4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
  5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
  6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
  7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

  Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
  ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
  26219745
  Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

  Aktualna Data: 2018-01-18 16:46
  Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
  © Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.