Katalog » Wydawnictwa AWF
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 5
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 21
Wybrane tańce towarzyskie dla studentów AWF
Barańska – Grabara Luiza, Kowalik Bożena
Publikacja przeznaczona nie tylko dla studentów akademii wychowania fizycznego - jako pomoc dydaktyczna w prawidłowym opanowaniu podstawowych kroków i figur tanecznych, ale do wszystkich osób które chcą sobie odświeżyć wiedzę z wybranych tańców.
Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży niesłyszącej
Zwierzchowska Anna
Praca badawcza dotycząca dzieci i młodzieży niesłyszącej
Wydawnictwo: AWF Katowice


NOWOŚĆ!

Kinematyka lokomocji piłkarzy nożnych na różnych etapach przygotowań
W monografii przedstawiono charakterystykę kinematykę lokomocji piłkarzy nożnych podczas treningu i meczu. Jak piszą w monografii autorzy, o końcowym sukcesie i powodzeniu w meczu decyduje wiele elementów składowych gry w piłkę nożną, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.
Wydawnictwo: AWF Gdańsk


NOWOŚĆ!

Retrospektywna analiza czynników determinujących poziom sportowy w tenisie
Unierzyski Piotr
Na powodzenie w sporcie uprawianym wyczynowo wpływa wiele czynników, a ich pełne określenie jest zadaniem złożonym i niewątpliwie trudnym (Deshaies i wsp. 1979; Sozański 1985; Pienaar i wsp. 1998; Reilly i wsp, 2000).
Wydawnictwo: AWF Poznań


NOWOŚĆ!

Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego
Steciwko Andrzej
Choroby układu moczowego stanowią jeden z poważniejszych problemów współczesnej medycyny. Jest to związane z działaniem wielu różnorodnych czynników środowiskowych i zawodowych, które wpływają negatywnie na organizm ludzki, w tym na jego układ immunologiczny, odpowiadający za odporność nabytą i wrodzoną.
Wydawnictwo: AWF Wrocław
Kultura fizyczna a globalizacja
Dziubiński Zbigniew, Rymarczyk Piotr
KSIĄŻKA TYLKO DLA BIBLIOTEK! W recenzowanej książce, w ramach czterech wyodrębnionych grup tematycznych, pojawiają się zarówno artykuły teoretyczne, jak i ufundowane na badaniach empirycznych (choć analizy teoretyczne jednak przeważają).
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji
Dąbrowski Andrzej, Rowiński Rafał
Przesłanki teoretyczne naszych poszukiwań i analiz wychowawczych wartości turystyki i rekreacji wynikają z pojmowania całej kultury fizycznej (którą integralną część stanowi turystyka i rekreacja) w kategoriach humanistycznych.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Lateralizacja funkcjonalna kończyn człowieka i jej uwarunkowania w zakresie koordynacji motorycznej
Olex – Zarychta Dorota, Olex-Zarychta Dorota
Praca zawiera nowatorskie i oryginalne elementy naukowych i aplikacyjnych treści. Wnosi istotne wartości do nauk o motoryczności człowieka. Jest to śmiała próba włączenia się Autorki do dyskusji nad skomplikowanymi problemami lateralizacji i jej funkcjonalnymi uwarunkowaniami. Ukazuje ona nowe perspektywy badawcze i aplikacyjne. Ma więc, cechy dobrej, stymulującej pracy.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Styl życia w promocji zdrowia
Drabik Józef, Resiak Małgorzata
Prezentowany tekst to refleksyjne ujęcie tematu, oparte na wnikliwych studiach i umiejętności przetworzenia wieloaspektowych wątków intelektualnych, wyników badań i obserwacji na temat istoty zdrowia i jego uwarunkowań, wynikających z realizacji stylu życia. Odwoływanie się do bardzo obszernego piśmiennictwa powoduje, że jest to rodzaj przewodnika, ułatwiającego samodzielne studia w zakresie omawianego tematu.
Wydawnictwo: AWF Gdańsk
Współczesny sport olimpijski Zarys problematyki
Czerwiński Janusz, Sozański Henryk
Czy może być bliższe i głębsze, bardziej człowiecze odniesienie do sportu jako roli w świecie? Te strofy – chociaż pisane przed kilkudziesięciu laty i językiem dziś już nieco archaicznym – wciąż są symbolem ponadczasowości idei olimpijskiej. Wiecznego dążenia ku doskonałości, do symbolicznego – ale jakże cennego i wyróżniającego lauru. To właśnie sport olimpijski jest sportem współczesnego świata. To igrzyska olimpijskie z całym ceremoniałem wyznaczają kierunki i drogi prowadzące do spełnienia jakże bogatej treści oficjalnej dewizy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: Citius, Altius, Fortius...
Wydawnictwo: AWF Gdańsk
Kajakarstwo klasyczne
Rynkiewicz Tadeusz
Kajakarstwo jako forma aktywności fizycznej ma szereg zalet. Jego uprawianie wymaga równoczesnego przejawiania wszystkich zdolności motorycznych - zarówno kondycyjnych jak też koordynacyjnych. Uprawianie kajakarstwa ułatwia kontakt z przyrodą. Umożliwia działalność turystyczną oraz krajoznawczą. Kajakarstwo może być uznane za jedną z propozycji tzw. sportów na całe życie. Ta forma uprawiania kajakarstwa staje się coraz bardziej popularna w kraju i na świecie.
Wydawnictwo: AWF Poznań
Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich
Żyśko Jolanta
Głównym celem poznawczym tej pracy jest zidentyfikowanie, zrozumienie, wyjaśnienie oraz porównanie zmian zachodzących w systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, zarówno pod wpływem czynników i procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Księga zabaw i aktywności. Leksykon rozwoju dziecka
Dla jednego dziecka, dla małych i dużych grup, niezależnie od wieku i na każdą okazję - w tej książce znajduje się bogaty zbiór zabaw i inspiracji do zajęć, które można w prosty sposób zastosować w praktyce.
Drogi i bezdroża
Dziubiński Zbigniew, red.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania
Klusiewicz Andrzej
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Humanistyczne aspekty sportu i turystyki
Dziubiński Zbigniew
Sport i turystyka potrzebują refleksji przeprowadzanej z pozycji humanizmu. Bo one, podobnie jak społeczeństwa nowoczesne, ulegają ciągłym przeobrażeniom. Z jednej strony polegają one na postępie w różnych sferach i płaszczyznach omawianych dziedzin, natomiast z drugiej strony ów postęp nieuchronnie rodzi nowe obawy i zagrożenia. Potrzebne jest do tego dialektyczne wyczulenie, co oznacza w tym przypadku tyle, ze sport i turystyka zmieniając się, wymagają ciągłej i pogłębionej analizy, bowiem jak człowiek i zbiorowości ludzkie, ewoluują w wielu wymiarach w taki sposób, ze stają się swoim zaprzeczeniem
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Sterowanie procesem treningowym młodych pływaków
Cholewa Jarosław
Przechodząc do optymalizacji procesu treningowego nasuwa się pytanie: czy zjawiska wzajemnego oddziaływania w treningu sportowym, różnorodnych reakcji fizjologicznych mogą być odwzorowane w modelach matematycznych? Zbudowanie takich modeli stanowiłoby podstawę do późniejszego ich wykorzystania, a zatem rzeczywistego sterowania treningiem sportowym.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej
Dziubiński Zbigniew
Udział społeczeństwa w aktywnych formach ruchowych stanowi obszar zainteresowania wielu organizacji formalnych działających w strukturach społeczeństwa nowoczesnego jak i przedstawicieli nauk społecznych. Tymi organizacjami formalnymi z pewnością są Ministerstwo Sportu i Turystyki, administracja samorządowa różnego szczebla, ale także różnorodne stowarzyszenia kultury fizycznej.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii Wybrane  fazy rozwoju wewnątrzłonowego  i profilaktyka uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki
Fijałkowski Włodzimierz, Markowska Renata, Michalczyk Halina, Sadowska Ludwika
Książka Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii podejmuje następujące zagadnienia - Nowe kierunki działań prozdrowotnych w ekologicznym systemie zdrowia - Prokreacja ekologiczna w programie szkoły rodzenia - Kinezystymulacja podczas ciąży - Fizjologiczny przebieg porodu i połogu - Ginekologia operacyjna i zachowawcza - Wybrane zagadnienia z anatomii narządu rodnego kobiety. Podręcznik bedzie pomocny studentom rehabilitacji i fizjoterapii, położnym, pielęgniarkom.
Wydawnictwo: AWF Wrocław
Aktywność fizyczna w procesie usprawniania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
Kosmol Andrzej, Morgulec Natalia
Książka została przygotowana dzięki pomocy wielu osób naszej Uczelni oraz współpracy z innymi jednostkami, także zagranicznymi. Chcielibyśmy podziękować dr Abu Yilla z Uniwersytetu w Teksasie, ze wspólną realizację badań nad sprawnością fizyczną specjalną polskich i amerykańskich zawodników rugby na wózkach oraz za wyrażenie zgody na opublikowanie w naszej książce baterii testów, których jet autorem. Również współpraca z prof. Yves Vanladewijckiem z Wydziału Kinezjologii i Nauk o Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Leuven z Belgii miała znaczący wpływ na merytoryczną ocenę i interpretację wyników naszych badań wydolności w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej.
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Wybrane metody pomiaru aktywności fizycznej w otyłości
Plewa Michał
Otyłość jest schorzeniem metabolicznym, które w krajach rozwiniętych i rozwijających się osiąga proporcje epidemii obejmującej zarówno dzieci jak i dorosłych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za schorzenie, które jest jednym z największych problemów zdrowotnych obecnie na świecie.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Rocznik Naukowy Tom VII
praca zbiorowa
Sporty śnieżne stan i perspektywy badań
Juras Grzegorz, Powolny Lech, Ślężyński Jan
Praca proponując cykliczne konferencje naukowe "Sport śnieżne" oraz pierwszą monograficzną publikację jako efekt tego początkowego dyskursu organizatorzy mieli na względzie spojrzenia w przód, skierowania myślenia na tory, które mają wyprowadzać poza zaklęte kręgi niemożności i ograniczeń.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży
Iskra Janusz, red.
Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży to książka dla tych nauczycieli wychowania fizycznego , którzy chcą bawić się w lekkoatletykę z dziećmi już od 5 roku życia , w przedszkolu oraz w klasach 1-3.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Insulinopodobny czynnik wzrostu i jego białko wiążące a wybrane parametry układu hormonalnego w wysiłku fizycznym i treningu o różnym charakterze pracy mięśniowej u mężczyzn
Żebrowska Aleksandra
Dla utrzymania równowagi czynnościowej organizmu podczas wysiłku fizycznego ważne jest pokrycie całkowitego wydatku energetycznego. Zależy ono od dostępności substratów źródła energii dla pracujących mięśni. wydajność tego procesu jest regulowana przy współudziale autonomicznego układu nerwowego, układu endokrynnego, układu krążenia, poprzez oddziaływanie produktów procesów energetycznych i/lub czynników środowiskowych, np. stosowanej diety.
Wydawnictwo: AWF Katowice
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 21
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219689
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:33
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.