Katalog » Wychowanie fizyczne i zdrowotne » Programy i poradniki dla nauczycieli wf
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 6
Katalog
Sortuj według:
Strona: 1 2 [3] 4 5 6 7 / 7
Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego, czyli jak skutecznie unikać wypadków Poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego
Ostrowska Małgorzata
Praca [...] sytuuje temat we współczesnych nurtach psychopedagogicznych, w procesie wychowania fizycznego. Na podstawie badań empirycznych pokazuje obraz „wypadkowości” i analizuje przyczyny powodujące wypadki oraz ich uwarunkowania. Następnie koncentruje się na profilaktyce pedagogicznych działań w zakresie wychowania fizycznego. W ten sposób [...] ma istotne wartości aplikacyjne dla nauczycieli, uczniów i środowiska szkolnego
Wydawnictwo: MARSZAŁEK
Inwencje wychowawcze
Wolter Edyta
Tropione w tej pracy przejawy nowatorstwa pedagogicznego wpisują się we współczesne nurty pedagogiki postmodernistycznej. Odnajdujemy w nich przestanki teoretycznych założeń dzisiejszej antypedagogiki, pedagogiki dialogu, pedagogiki wyzwolenia czy współczesnej edukacji ekologicznej, pozostającej w służbie wcielanej w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
O powinności nauczyciela wprowadzenie do refleksji etycznej
Najder-Stefaniak Krystyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
Ćwiczenia z przygodą Zajęcia wychowania fizycznego z elementami ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych
, Zalewski Paweł
Książka jest zbiorem zajęć ruchowych, opartych na metodzie opowieści ruchowej. Są to gotowe konspekty zajęć wychowania fizycznego z elementami ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Propozycje te są skierowane do nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli nauczania początkowego w szkołach, a także dla nauczycieli gimnastyki korekcyjnej.
Wydawnictwo: Didasko
Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przedmiotami
Bieżuńska Elżbieta, Wierzbicka Marzenna, Wierzbicka – Damska Iwona
Poradnik, który Państwu proponujemy, zawiera scenariusze zajęć, zestawy zabaw i gier oraz propozycje wyścigów rzędów z wykorzystaniem przyborów nietypowych. Adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli młodych, którzy potrzebują konkretnych propozycji, jak również do doświadczonych, a poszukujących nowych inspiracji oraz tych, którzy nie dysponują odpowiednią ilością sprzętu sportowego lub w ramach uatrakcyjniania zajęć wprowadzą bezpieczne i ogólnodostępne przybory nietypowe.
Wydawnictwo: ACER
Niekonwencjonalne podstawy metodyczne realizacji procesu edukacji fizycznej
Sulisz Seweryn
Jest to poradnik adresowany do nauczycieli i studentów którzy wiedzą czego chcą - tak pisze autor w podtytule książki. Traktuje tę publikację w zasadzie jako wstęp do pracy pedagogicznej studenta i nauczyciela , który zapoznając się z tą publikacją ma nabrać przekonania że to spotkanie z tą książką nie kończy a zaczyna dopiero właściwe przygotowanie metodyczne osoby podejmującej się bardzo odpowiedzialnej roli nauczyciela wychowania fizycznego.
Wydawnictwo: KOREPETYTOR
Uroczystości dla najmłodszych w szkole podstawowej
praca zbiorowa
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli twórczych, pracujących z dziećmi w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym.
Przedstawienia, w których biorą udział dzieci pod kierunkiem nauczycieli dają wszystkim: aktorom, reżyserom i widzom bezcenny dar wewnętrznego, twórczego rozwoju.
Teatr uczy, bawi i wychowuje, umożliwia rozumienie uczuć
Wydawnictwo: BEA
Zielone szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
Kościelnik Justyna
Wypoczynek dzieci i młodzieży jest nieodzownym elementem procesu edukacyjnego. Od niego zależy miedzy innymi efektywność nauki, z czego nie do końca zdają sobie sprawę nauczyciele, rodzice, jak również same dzieci.
Wydawnictwo: DrukTur
Statystyka stosowana dla studentów uczelni sportowych
Cięszczyk Paweł, Boichanka Siergiej
Prezentowane poniżej opracowanie zostało napisane z myślą o studentach uczelni sportowych przygotowujących swoje prace zaliczeniowe, licencjackie i magisterskie.
Statystyka zawsze była i wciąż jest jednym z tych elementów, który przysparza studentom najwięcej trudności w czasie opracowywania uzyskanych przez nich rezultatów. Skomplikowane wzor
Wydawnictwo: ABA
Statystyka dla studentów uczelni sportowych
Boichanka Siergiej, Cięszczyk Paweł
Niniejszy skrypt napisany został przede wszystkim z myślą o studentach uczelni sportowych - ludziach odpowiedzialnych w przyszłość za rozwój praktyki i teorii wychowania fizycznego i sportu
O tym jak przydatna i wartościowa (w dosłownym tego słowa znaczeniu) jest wiedza z zakresu statystyki, z reguły przekonują się studenci przygotowujący swoje
Stres w szkole. Jak potwora uczynić przyjacielem
Galicka – Płachta Izabela Renata
Szkoła jest bez wątpienia miejscem, gdzie młody człowiek doświadcza bardzo wielu stresujących sytuacji: musi poddać się określonym wymaganiom i regułom gry, ułożyć sobie relacje z rówieśnikami i nauczycielami, niekiedy rywalizować, a przede wszystkim - jest poddawany nieustannej ocenie. Niniejsza książka przedstawia skuteczne metody radzenia sobie
Nauczyciele uczniowie Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
Pyżalski Jacek
Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną - lokalnego zarządzania oświatą - aż do poziomu pokoju nauczycielskiego, rozmów ludzi w tramwaju czy internautów na forum internetowym. Rozmowom tym towarzyszy zwykle sporo emocji i konfliktów.

W ks
Wydawnictwo: IMPULS
Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość
Ledzińska Maria, red. , Rudkowska Grażyna, Wrona Leszek
Przewodnią ideą niniejszej monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu współczesna psychologia może spełnić takie oczekiwania? - Z tego to powodu książka, zawiera opracowania z różnorodnych dziedzin psychologii: teoretycznej i stosowanej, w celu ułatwienia przeglądu współczesnych dokonań tej nauki

SPIS TREŚCI
Autyzm wyzwaniem naszych czasów
red. , Gałkowski Tadeusz, Kossewska Joanna
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór artykułów, w którym znalazły się zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne obrazujące wyniki badań dotyczących różnych aspektów rozwoju dziecka autystycznego - Są tu także artykuły opisujące konkretne rozwiązania organizacyjne realizowane w placówkach obejmujących opieką osoby autystyczne – Autorzy mają n
Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością  Teoria diagnoza wspomaganie
Baran Jolanta, Mikrut Adam, red.
\" Każde zachowanie człowieka to jakiś komunikat, co dla pedagoga, szczególnie specjalnego, jest istotnym wyzwaniem. Uczenie się właściwego interpretowania zachowań komunikacyjnych uczniów z różnego rodzaju oraz stopnia niepełnosprawnością, adekwatnego odpowiadania na nie, a jeszcze wcześniej - odpowiedniego stymulowania do komunikacji intencjonaln
Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
red. , Klaczek Marzena, Majewski Piotr
Praca dotyczy rewalidacji indywidualnej, stanowiącej ważny element współczesnej praktyki psychopedagogicznej w zakresie pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Efekt edukacyjny i terapeutyczny zależy głównie od prawidłowej diagnozy (wcześnie podjętej, wieloaspektowej, dynamicznej itd.), dzięki której można określić kierunki działań, m
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. T. 1
Wolny Barbara
Najbardziej wartościową rzeczą w I części książki, nadającej jej zarazem oryginalną specyfikę, jest odniesienie się do aksjologicznych aspektów realizacji wychowania fizycznego. Interesujące jest także uczynienie człowieka - jako osoby - podstawowym miernikiem wartościowania, widocznym w przyjęciu perspektywy antropologicznej jako podstawy aksjolog
Wydawnictwo: b.d.
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
King Gail
Książka prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu praktycznej pedagogiki terapeutycznej. Wskazuje nauczycielom problemy, jakie mogą napotkać w swojej pracy oraz podaje możliwe sposoby reagowania.

Wyraźnie określa kompetencje nauczyciela w zakresie doradzania uczniom i uczula na etyczny wymiar relacji między nauczycielem a potrzebując
Wydawnictwo: GWP, Gdańsk
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego Podręcznik dla nauczycieli i studentów
Madejski Eligiusz, Węglarz Józef
Celem książki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi Czytelnika na najistotniejsze problemy edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej.

Książka obejmuje jedynie wybrane, ale bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej. Pomimo, że jej treść została opracowana na poziomie ogólnym, to
Wydawnictwo: IMPULS
Rozwój somatyczny, postawa ciała i zdolności motoryczne dziewcząt upośledzonych umysłowo
Momola Irena
Książka zawiera analizę badań, które miały na celu określenie rozwoju somatycznego, postawy ciała i zdolności motorycznych dziewcząt w wieku 8–18 lat upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z rejonu południowo-wschodniej Polski, a także wykazanie ich związków z wybranymi czynnikami środowiskowymi i społecznymi oraz rodzajem a
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania
Półtorak Witold
Opracowanie jest próbą biologicznego wyrazu stratyfikacji społecznej dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono charakterystykę środowiska, w której wychowują się badane dzieci (Przeworsk i ościenne gminy). Część druga zawiera porównanie stanu rozwoju somatycznego, dojrzałości płciowej i sprawno
Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego.
Sieniek Czesław
Dzienniczek przydatny w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego jako uzupełnienie o bardzo istotne informacje które nie zawiera dziennik ogólny. przydatny do właściwej i szczegółowej kontroli postępów dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania umiejętności oraz rozwijania sprawności wychowanków.
Wydawnictwo: HELVETICA
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji olimpijskiej. Program nauczania dla gimnazjum
Bronikowska Małgorzata, Bronikowski Michał
Program dopuszczony do uzytku szkolnego nr DKW-4014-77/01
Wydawnictwo: eMPi2, Poznań
Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego
Drabik Józef
Wydawnictwo to jest kontynuacja i częściowym podsumowaniem badań prof Drabika w zakresie edukacji zdrowotnej a w szczególności badań nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży z zastosowaniem do kontroli tego rozwoju pozytywnych mierników zdrowia fizycznego.
Wydawnictwo: AWF Gdańsk
Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców
Minczakiewicz Elżbieta Maria
Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat istoty zespołu Downa. Pokazuje, jak należy kształtować podstawowe nawyki u dziecka oraz rozwijać aktywność poznawczą, niezbędna dla jego fizycznego, umysłowego i społecznego-emocjonalnego rozwoju. Szczególny akcent położono na zabawę i porozumiewanie się z otoczeniem. W końcowym rozdziale umieszc
Strona: 1 2 [3] 4 5 6 7 / 7
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219684
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:31
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.