Katalog » Turystyka i hotelarstwo
WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 6
Katalog
Sortuj według:
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 21
Beskid Mały. Przewodnik
Truś Radosław
Beskid Mały to dziecko piękne, miłe, powabne i zajmujące, w dobra przyrodzone uposażone, uwagi, poznania i miłości godne, którego jedynym defektem, ściągającym nań niechęć niesłuszną, jest to, że jest niższe wzrostem od innej braci beskidzkiej.
Wydawnictwo: REWASZ
Między historią a przyszłością turystyki
red. naukowa
Podejmowane dziś przez badaczy zagadnienia z zakresu rozwoju turystyki, , w tym poszczególnych miejscowości i regionów, posiadających znaczenie turystyczne i zdrowotne, legły u podstaw decyzji autorów niniejszego opracowania
Jak być doskonale zorganizowanym
Julie Morgenstern
Gdzie położyłem klucze, gdzie podziały się ważne notatki, w którym pliku zapisałem ten dokument? Ciągle się spieszymy mamy poczucie, że czegoś nie zdążyliśmy zrobić. A tracimy czas na szukanie. Często nie wiemy, jak zorganizować nasze najbliższe otoczenie
Wydawnictwo: AMBER
Turystyka w Unii Europejskiej
Walasek Jerzy
W drugim, rozszerzonym i zaktualizowanym wydaniu Czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się również z innymi aspektami funkcjonowania turystyki europejskiej. Przedstawiona została jej historia, wielkość i struktura turystyki przyjazdowej, najważniejsze rynki i najnowsze trendy rozwojowe.
Wydawnictwo: Difin


NOWOŚĆ!

Hotelarstwo, cz. I Podstawy hotelarstwa, wydanie II zmienione (dodruk 2013)
Witkowski Czesław
Książka jest poświęcona hotelom i prowadzonej w nich działalności usługowej zwanej hotelarstwem lub usługami hotelarskimi. Traktuje o hotelach jako obiektach budowanych lub adaptowanych do świadczenia usług hotelarskich.
Wydawnictwo: AlmaMer


NOWOŚĆ!

Gastronomia
Dominik Piotr
Pozycja wydawnicza polecana jako podręcznik akademicki wspomagający treści prezentowane na specjalnościach gastronomia i hotelarstwo ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów poświęconych gastronomii i organizacji usług gastronomicznych.
Wydawnictwo: AlmaMer


NOWOŚĆ!

Podstawy turystyki Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej
Leszka Grażyna
Omówiono w nim formy kategorie i rodzaje turystyki, metody badań ruchu turystycznego, scharakteryzowano różne formy turystyki i produktów turystycznych, zadania biur podróży oraz pośredników, organizatorów, agentów i placówek informacji turystycznej, jak
Wydawnictwo: WSiP


NOWOŚĆ!

Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie wybrane zagadnienia
Nierzwicki Witold
W coraz większym stopniu uświadamiamy sobie jaką rolę pełni w naszym życiu niezdegradowane środowisko przyrodnicze. W coraz większym stopniu zdajemy sobie sprawę że za degradacją tego środowiska odpowiada nie tylko przemysł przetwórczy, ale także turystyka. Dotyczy to między innymi hotelarstwa, w ramach którego podejmowane są różne działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
Wydawnictwo: WSTiH Gdańsk


NOWOŚĆ!

Marketing w turystyce i rekreacji
Panasiuk Aleksander, red.
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji.
Wydawnictwo: PWN, Warszawa


NOWOŚĆ!

Polish Journal of Sport and Tourism Sport i Turystyka  t 19 nr 4
Cieśliński Ryszard, red. naukowa
Ukazał sie najnowszy numer kwartalnika Sport i Turystyka wydawany przez Bialski Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Warszawa . Jest to tom 4 z grudnia 2012 roku tom 19 numer 4 .
Wydawnictwo: AWF Warszawa


NOWOŚĆ!

Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
Alejziak Bożena
Polecamy unikatowy podręcznik dla branży turystycznej, przeznaczony dla administracji przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego, a także dla przedsiębiorców prowadzących już biura podróży i hotele. Publikacja przydatna również dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze klientów, pracowników działów handlowych (opisano zasady korespondencji służbowej oraz korespondencji handlowej z uwzględnieniem specyfiki biur podróży i hoteli), a także dla studentów i słuchaczy kształcących się w szkołach o profilu turystycznym, specjalizujących się w zakresie obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa.
Wydawnictwo: ALBIS


NOWOŚĆ!

Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki
Mazurkiewicz Ludwik
Prezentowana książka jest zbiorem wybranych teorii i metod mających zastosowanie w obszarze wybranej dziedziny wiedzy czyli turystyki.
Wydawnictwo: AWF Warszawa


NOWOŚĆ!

Schroniska górskie w Polsce
Robert Szewczyk, Ryszard Jakubowski
Opis każdego schroniska zawiera położenie obiektu, historię, z którą niejednokrotnie splotły się dzieje Polski, wspomnienia o ludziach – zasłużonych gospodarzach, działaczach turystyki górskiej, wybitnych osobistościach odwiedzających schronisko.
Wydawnictwo: Muza SA


NOWOŚĆ!

Aksjologia podróży
Krawczyk Zbigniew, red.
Jest to opracowanie bardzo cenne, oczekiwane nie tylko przez środowiska naukowe zainteresowane turystyką, które stanowi kolejny, ważny etap na drodze poszerzania badań naukowych dotyczących wszelkich kontekstów związanych z człowiekiem w podróży w ujęciu historycznym, socjologicznym, religijnym i – jakże modnym we współczesnym świecie (choć nieodłącznym od stuleci) – rynkowym.
Wydawnictwo: AlmaMer


NOWOŚĆ!

Przedsiębiorczość w turystyce
Czechowski Lucjan, red. naukowa
„Niniejszy podręcznik przybliża Czytelnikowi problematykę przedsiębiorczości w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych. Wybór zaprezentowanej tematyki został podyktowany z jednej strony niedostateczną liczbą publikacji poruszających kwestie przedsiębiorczości w turystyce, z drugiej zaś – wzrostem zainteresowania tą problematyką studentów kierunków i specjalności turystycznych wyższych uczelni, a także osób przygotowujących się do uruchomienia własnej działalności w sektorze usług turystycznych.”
Wydawnictwo: WSTiH Gdańsk


NOWOŚĆ!

Ekonomika turystyki. Zagadnienia współczesne
A. Afonin
Praca stanowi udaną próbę systemowego ujmowania zagadnień ekonomicznych nie tylko z perspektywy teoretycznej, ale i od strony praktycznej. Dowodem tego jest analiza wyników badań naukowych przeprowadzonych w latach 2007–2009 w zakresie strategicznych problemów rozwoju turystyki, innowacyjności i konkurencyjności w turystyce, wdrażania w turystyce międzynarodowych norm rodzin ISO 9000 i ISO 14000.
Wydawnictwo: AlmaMer


NOWOŚĆ!

Turystyka osób niesłyszących - ujęcie geograficzne
Alina Zajadacz
Jest to pierwsze w Polsce obszerne opracowanie o charakterze naukowym poruszające problematykę uczestnictwa w turystyce jednej z kategorii osób niepełnosprawnych – osób niesłyszących – dla których podstawowym utrudnieniem jest bariera w komunikowaniu się. Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problemami turystyki osób niesłyszących i niedosłyszących.
Wydawnictwo: Bogucki WN


NOWOŚĆ!

Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek
Klawender Jacek, red.
O przewodnikach , uprawnieniach i obowiązkach , o zasadach prowadzenia wycieczek różnego typu, a także i zajęciach rekreacyjny w trakcie wycieczek. Dla tych co chcą wiedzieć więcej ...
Wydawnictwo: AWF Warszawa
Militarna turystyka kulturowa
Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos Rohrscheidt
Książka jest przeznaczona dla osób ciekawych dziedzictwa historycznego, materialnego i kulturowego sztuki fortyfikacyjnej w Polsce, a także wykładowców i studentów kierunków związanych z turystyką.
Wydawnictwo: PWN, Warszawa


NOWOŚĆ!

 E-turystyka Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym
Adam Pawlicz
Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.
Wydawnictwo: PWN, Warszawa


NOWOŚĆ!

 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki Tom 4 Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - zarys specyfiki problemu
Alina Zajadacz
Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problemami turystyki, osób niesłyszących i niedosłyszących. Zawarte w niej informacje i wskazówki mogą służyć pomocą także innym studentom, wolontariuszom pracującym z niesłyszącymi, rodzicom dzieci niesyszących, nauczycielom, pedagogom, psychologiom, terapeutom i innym specjalistom, a także samym osobom z uszkodzonym słuchem. Książka może służyć również jako uzupełniający podręcznik akademicki na kierunkach związanych z edukacją i rewalidacją dzieci z uszkodzonym słuchem oraz z turystyką.
Wydawnictwo: WAM


NOWOŚĆ!

Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych
red. naukowa , Żbikowski Jarosław, Franciszek Midura
Materiały pokonferencyjne
Wydawnictwo: PSW JPII
Turystyka a religia
Bergier Józef, Żbikowski Jarosław
Materialy pokonferencyjne
Wydawnictwo: PSW JPII
Podręcznik przygody rowerowej
Maciąg Anna, Maciąg Robert
Co nowego można jeszcze odkryć w świecie, który już dawno został dokładnie zbadany? Kogo można spotkać na drogach, po których codziennie poruszają się tysiące ludzi? Czym mogą nas zaskoczyć te spotkania albo ci ludzie? No i jak dobrze przygotować się do nich, jeśli wybiera się rower jako środek transportu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w Podręczniku przygody rowerowej.
Wydawnictwo: Bezdroża


NOWOŚĆ!

Hotelarstwo  stan i kierunki rozwoju
Bergier Józef, Żbikowski Jarosław
W publikacji podjęto próbę przestawienia niezwykłej bogatej i wielowymiarowej problematyki hotelarstwa dot bazy noclegowej i jej podstawowym składnikom tj obiektom hotelarskim . Praca pozwoli na zapoznanie się z niektórymi problemami jak z działalnością turoperatorów, obecnym stanem systemów rezerwacji, , znaczeniem strony internetowej, miejscem regionalnych usług oraz problematyką kształcenia kadr. Natomiast w zakresie usług noclegowych ukazuje specyfikę różnorodnych ofert w transporcie morskim, , w obiektach zabytkowych, ośrodkach SPA, gospodarstwach agroturystycznych oraz przykłady regionalnej i lokalnej bazy noclegowej.
Wydawnictwo: PSW JPII
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 21
SZUKAJ KSIĄŻKI

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219637
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:24
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.