WYBIERZ WYDAWNICTWO

ZOBACZ
Kościółek na Stecówce

P O M A G A M Y !

Byłem niedawno z Ojcem na Stecówce, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to już po raz ostatni jestem z Nim w górach . Tato , który często bywał na Stecówce zawsze zaglądał do tego kościółka. Góry a w zasadzie nasze Beskidy były jego pasją. Ojciec już nie zawita nawet na ruiny, pozostał w sercu i pamięci ale do Kościółka ja mam taką nadzieję, że jeszcze nie raz wstąpię po drodze na Baranią Górę. Trudno, stało się ale warto i trzeba odbudować Kościółek na Stecówce /Górale i tak to zrobią/ a my możemy w tym im pomóc ...

DZIAŁY TEMATYCZNE
Biblioteka r1
KONFERENCJE

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RP

zapoznaj się z materiałami konferencji w Senacie w 2010 roku
Wychowanie fizyczne i sport w szkole

HKF NA CYFROWO

W poszukiwaniu źródeł historii Kultury Fizycznej dotarliśmy do kilku wydawnictw, które zostały opracowane w technice cyfrowej. Można zapoznać się z dziełem Śniadeckiego z 1855 roku pt. "Fizyczne wychowanie dzieci" oraz z innymi dziełami XIX i XX w.

Jak w latach trzydziestych uczono jazdy na nartach - poczytaj w podręczniku K. Pietkiewicza

Nauka jazdy na nartach

Zapraszam do Bibliotek Cyfrowych

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
KRONIKA SPORTU POLSKIEGO
AKTUALNIE W SKLEPIE
Gości online: 3
Wyszukiwarka (odnaleziono: 143) nowe wyszukiwanie
Sortuj według:
Strona: [1] 2 3 4 5 6 / 6
Talent sportowy psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników
Siekańska Małgorzata
Talent sportowy i zdolności sportowe, jako przykład tzw. zdolności specjalnych (podobnie jak zdolności muzyczne, plastyczne, matematyczne i inne), są przedmiotem badań nie tylko na gruncie psychologii
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych
Witkowski Zbigniew
Wyniki uzyskiwane przez zawodników w różnych dyscyplinach sportu uzależnione są zasadniczo od trzech podstawowych czynników (Ważny 2000): wyposażenia genetycznego danego osobnika, oddziaływania treningowego oraz stanu zdrowia i innych ...
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Human Movement vol.14, number 2( June), 2013
Human Movement jest czasopismem naukowym wydawanym wspólnie przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Rola sportu w procesie kompleksowej rehabilitacji polskich uczestników igrzysk paraolimpijskich
, Sobiecka Joanna
Celem pracy Rola sportu w procesie kompleksowej rehabilitacji polskich uczestników igrzysk paraolimpijskich jest zbadanie znaczenia sportu inwalidów w leczniczej, społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych — reprezentantów Polski, uczestników Igrzysk Olimpijskich Inwalidów.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Anatomia człowieka - kompendium
Bartłomiej Sokołowski
Kompendium anatomii człowieka wydane dla studentów nie tylko uczelni wychowania fizycznego.
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Sklepienie stóp oraz związki z wybranymi cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi studentów Monografie nr 9
Lizis Paweł
z serii Monografie nr 9
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Galicyjskie Stowarzyszenia Kolarskie 1886-1914
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii
Blecharz Jan, Siekańska Małgorzata, Tokarz Aleksandra
nowa Monografia nr 7 AWF Kraków
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Narciarstwo biegowe nowe
Krakowiak Robert, Krasicki Szymon
Niniejsza książka dostarcza wiedzę, która może być wykorzystana w pracy każdego trenera pracującego z dowolną grupą wiekową, na dowolnym poziomie zaawansowania. Mogą z niej również korzystać nauczyciele wychowania fizycznego pracujący z młodzieżą szkolną, instruktorzy rekreacji oraz amatorzy samoucy.
Wydawnictwo: AWF Kraków


NOWOŚĆ!

Polska kultura fizyczna i turystyka w czasie zaborów i II Rzeczypospolitej
Dudek Dobiesław
Publikacja ukazała się z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości. Jest zbiorem artykułów z różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich. Wspólną bazą dla rozważań wszystkich autorów był temat przewodni: POLSKA KULTURA FIZYCZNA.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9-10 lat
Ostrowski Andrzej
Monografia autorstwa Andrzeja Ostrowskiego ,wykładowcy i trenera pierwszej klasy , dr nauk o kulturze fizycznej jest Jego pracą habilitacyjną . Dotyczy szybkości uczenia się pływania dzieci w podanym wieku uwzględniając przy tym ich warunki osobnicze.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla tren dziewcząt i chłopców w w.11-16 lat
Spieszny Michał
Z prakseologicznego punktu widzenia o procesie treningowym - w pełnym tego słowa znaczeniu - można mówić tylko wtedy, gdy łańcuch podejmowanych działań wychowawczych i szkoleniowych ma postać zorganizowaną. Oznacza to oczywiście, że wyodrębnione w nim elementy są od siebie zależne i uporządkowane w należyty sposób wysoce logiczny.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Windsurfing Poradnik dla początkujących i zaawansowanych
Ostrowski Andrzej, Malinkiewicz Marek
Celem opracowania o żeglarstwie deskowym jest przekazanie czytelnikowi niezbędnej wiedzy do bezpiecznego i skutecznego uprawiania tej dyscypliny. Dlatego też umieszczono w nim treści o teorii żeglowania, sposobach przygotowania się do pływania, technice wykonywania manewrów przy różnych warunkach pogodowych, jak też wskazówki związane z uczeniem się windsurfingu.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Tom I/II
Kiebzak Wojciech , Szmigiel Czesław
Niniejszy podręcznik poświęcony jest zagadnieniom wczesnego wykrywania niepełnosprawności u dzieci, w tym zaburzeń rozwoju psychoruchowego, już wpierwszym roku życia, w okresie intensywnego i dynamicznego rozwoju dziecka, przy zastosowaniu neurofizjologicznych metod diagnostycznych. Wczesna diagnostyka dzieci niepełnosprawnych wiąże się ściśle z wprowadzeniem wczesnej rehabilitacji. W podręczniku szeroko omówiono metody usprawniania dzieci wysokiego ryzyka oparte na rozwoju neuromotoryeznym.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Uczenie się i nauczanie pływania zagadnienia wybrane
Dybińska Ewa
Podręcznik akademicki wydany w ramach Podręczniki i Skrypty / nr 32 / Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zawiera bogate treści zawodowe, wsparte na silnym podłożu teoretycznym , i bogatym piśmiennictwie naukowym. Podręcznik został wysoko oceniony przez prof nadzw. dr.hab. Wojciecha Wiesnera. Adresowany jest zarówno do trenerów , instruktorów i nauczycieli oraz metodyków pływania ale przede wszystkim powinni z niego skorzystać studenci kierunków związanych z kultura fizyczną i wszyscy zainteresowani nauka pływania.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Praktyczna psychologia sportu Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie
, Blecharz Jan ( red), Siekańska małgorzata ( red )
Niniejsza monografia przeznaczona jest nie tylko dla psychologów, ale też dla zawodników oraz osób wspierających ich w dążeniu do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Autorzy maja nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników książka przyczyni się do rozszerzenia wiedzy z zakresu psychologii sportu i dostarczy ciekawego materiału dla praktyków oraz badaczy.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Walory rewalidacyjne wybranych dyscyplin sportu uprawianych na wózkach
Bolach Eugeniusz, Chojnacki Kazimierz Bronisław
Wydawnictwo: AWF Kraków
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Kozioł Leszekred, red.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej
Alejziak Wiesław
Praca ma w zasadzie charakter monografii, ale również można stwierdzić wyraźne pole rozważań teoretyczno-aplikacyjnych, co czyni ją podwójnie wartościową i potrzebną. [...] Pokaźna część rozważań dotyczy metodologii, ale bogate doświadczenia empiryczne (w tym badania własne Autora) mogą stanowić wzór aplikacji wielu narzędzi analizy statystycznej danych pierwotnych i wtórnych do przyszłych badań w dziedzinie szeroko rozumianej aktywności turystycznej i rekreacyjnej. W rezultacie recenzowana praca wnosi istotny wkład do rozwoju metodologii badań nad turystyką,
Wydawnictwo: AWF Kraków
Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej ( na przykładzie piłki nożnej )
Duda Henryk
Intelektualizacja powinna zajmować szczególne miejsce w procesie nauczania - ucznia się w sportowych grach zespołowych. Taki wniosek jako podstawowy wynika z przeprowadzonych przez Autora badań nad tą problematyka , który na potwierdzenie tej tezy prowadził badania naukowe w zespole piłkarzy nożnych.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego Studia i Monografie nr 51
Blecharz Jan
W pracy tej Autor chce pokazać ,że przy leczeniu urazu fizycznego, któremu towarzyszy najczęściej trauma psychologiczna, i powrocie do pełnej aktywności sportowiec potrzebuje wtedy nie tylko wsparcia personelu medycznego, ale również pomocy ze strony trenera, rodziny, kolegów z drużyny. Sytuacja sportowca po doznaniu kontuzji jest na tyle specyficzna, że wymaga specjalnego przygotowania ze strony fizjoterapeuty, psychologa czy lekarza, którzy z nim współpracują . Jest to sytuacja zmagania się . W tej trudnej próbie zawodnik nie może być pozostawiony samemu sobie.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Istota i wartości zespołowych gier sportowych
Zdebska Halina
Dokonany wybór gier zespołowych nawiązuje również do pewnej tradycji w teorii zespołowych gier sportowych, budowanej na gruncie teorii sportu. Zdecydowana większość zawartych tam przykładów (m.in. opisujących grę, działania zawodnika w trakcie gry, rozwiązania konkretnych zadań treningowych) odnosi się do najpopularniejszych gier. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż opracowania te służą przede wszystkim kształceniu specjalistów (instruktorów, trenerów) dla potrzeb tych gier. W wielu Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce, kształcących nauczycieli i instruktorów dla szeroko rozumianej kultury fizycznej, w obrębie bloku przedmiotowego: zespołowe gry sportowe występują właśnie wymienione gry, co wiąże się z ich rolą w szkolnych programach wychowania fizycznego i zapotrzebowaniem rynku na specjalistów w tych dziedzinach
Wydawnictwo: AWF Kraków
Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie
Kozłowska Anna
Niniejszy podręcznik mimo iż adresowany jest głównie do studentów fizjoterapii studiów licencjackich i magisterskich może się okazać przydatny studentom innych kierunków medycznych praktykującym fizjoterapeutom rehabilitantom położnym i nauczycielom akademickim
Wydawnictwo: AWF Kraków
Lekkoatletyka podr
Mleczko Edward
W podręczniku zwrócono uwagę na trzy aspekty lekkoatletyki, jako przedmiotu nauczania akademickiego: dzieje, technikę i metodykę konkurencji lekkoatletycznych. W większości przypadków jest to wiedza normatywna.
Wydawnictwo: AWF Kraków
Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie
Basiaga – Pasternak Joanna
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
1. Zjawisko stresu i sposoby radzenia sobie z nim
  1.1. Stres i radzenie sobie ze stresem
  1.2. Model Richarda Lazarusa
  1.3. Wpływ czynników indywidualnych na sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej
   1.3.1. Typ osobowości i emocjonalności a radzenie sobie ze stresem
   1.3.2. Poz
Wydawnictwo: AWF Kraków
Strona: [1] 2 3 4 5 6 / 6
SZUKAJ KSIĄŻKI W SERWISIE


Zaawansowane wyszukiwanie

SZUKAJ KSIĄŻKI W KSIĘGARNIACH

POLECAMY
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
ZŁOTE MYŚLI
ZAPRASZAMY NA BLOG

Zapoznaj się z blogiem nt książek sportowych i podziel się także swoimi uwagami na temat przeczytanej książki. .

E-BOOKS

By wzbogacić naszą ofertę o nowe pozycje tym razem w formie e-book'ów weszliśmy w partnerski układ z firmą escapemagazine.pl. Proponujemy na początek następujące tytuły:


AKADEMIA TRENERSKA

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich.
Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.
Zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Zobacz więcej
Akademia Trenerska

Zobacz wywiad z naszym Profesorem W. Starostą.

Zobacz i pobierz materiały i artykuły
z Czytelni

AWF BIAŁA PODLASKA

Zapraszamy na strony naszej Bialskiej Uczelni:

NIKE 2014 - Finaliści

Zwycięzca Nagrody Literackiej Nike 2013:
Ciemno, prawie noc, Joanna Bator, W.A.B. (powieść)

NAGRODA LITERACKA NIKE 2014 - FINALIŚCI

Prezentujemy finałową siódemkę nominowanych do Nagrody NIKE 2014:

1. NIEBKO, Brygida Helbig, W.A.B.
2. OŚCI, Ignacy Karpowicz, Wydawnictwo Literackie
3. ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. WYZNANIA POOBIJANEGO JEŹDŹCA, Karol Modzelewski, Iskry
4. WIELE DEMONÓW, Jerzy Pilch, Wielka Litera
5. NOCNE ZWIERZĘTA, Patrycja Pustkowiak, W.A.B.
6. NADJEŻDŻA, Szymon Słomczyński, Biuro Literackie
7. JEDEN, Marcin Świetlicki, EMG

Werdykt jury zostanie ogłoszony 5 października 2014 roku.
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
26219619
Portal służy jako baza informacyjna do czasu zakończenia umowy hostingowej.

Aktualna Data: 2018-01-18 16:17
Data Ostatniej Aktualizacji: nieaktualizowan
© Magazyn Informacji Książek Sportowych. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.